Close
 • About

              รับออกแบบก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับออกแบบบ้าน ตกแต่งบ้าน ประเมินราคาก่อสร้าง สำหรับคนสร้างบ้านใหม่หรือปรับปรุงอาคาร เราออกแบบบ้านพร้อมขึ้นแบบ 3D ก่อนสร้างบ้านให้ลูกค้า ให้ลูกค้าเห็นตัวอย่างก่อนเริ่มสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้าน ราคาลูกค้าสามารถควบคุมได้ โดยกำหนดงบประมาณให้เรา เรารับงานไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างบ้าน โรงแรม หรือตกแต่งบ้าน ปรับปรุงพื้นที่  (Renovate)

  บ้านคุณเดชา_170213_0052_3-01
  about-mix

       จากความมุ่งมั่น ในการบริการ ประสบการณ์งานก่อสร้าง ที่สะสมมานาน กว่า 30 ปี  และอยากให้บ้านคือความฝัน ที่เป็นจริง  บริษัท เอ พลัส บี จำกัด  จึงได้ก่อกำเนิด จากการขยายสายงานธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง  มาดูแลในงานที่ต้องการเอาใจใส่ในรายละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ลงตัวในทุกรายละเอียด 

  ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาในการรับฟัง เพื่อออกแบบให้ตรงอัตลักษณ์ของลูกค้าเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ก็ยังคงคำนึงถึงพื้นที่ใช้งานและความต่อเนื่อง อาคารที่ประหยัดพลังงาน  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงการออกแบบตกแต่งภายในให้เป็นไปตามรสนิยมของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

  ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปี

  การบริการด้านการออกแบบอาคาร ออกแบบตกแต่งบ้าน ออกแบบ ภูมิทัศน์ มีขอบข่ายให้บริการ ครอบคลุมถึง งานให้คำปรึกษา ออกแบบ และคุมงานก่อสร้างบ้าน อาคารทุกรูปแบบ พร้อมนำเสนอแบบตามความต้องการของเจ้าของโครงการ เรามีความพร้อมด้านทีมงานออกแบบ-เขียนแบบงานนำเสนอ

   

  การให้บริการด้านบริการผลิต งานรับเหมาก่อสร้าง งานรับสร้างบ้านมีขอบข่ายให้บริการ  ครอบคลุมถึง งานให้คำปรึกษาก่อสร้าง งานรับเหมาจัดภูมิทัศน์รับสร้างบ้าน อาคารต่างๆตามแบบที่ทางเจ้าของโครงการเสนอมา หรือออกแบบใหม่ เป็นการให้บริการแบบเทินคีย์ สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจในมาตรฐานของช่าง ความรับผิดชอบชั้นสูง

  การให้บริการด้านการผลิต งานรับเหมาตกแต่งบ้าน มีขอบข่ายให้บริการทางด้านที่ปรึกษาทำงานเฟอร์นิเจอร์ Build-In ตามแบบที่ทางเจ้าของโครงการเสนอมา หรือออกแบบใหม่ เป็นการให้บริการแบบเทินคีย์ สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจในมาตรฐานของช่าง ความรับผิดชอบชั้นสูง

  ลูกค้าบางส่วนของเรา

  brandcustomer